Akční plán Guyanské vysočiny k podpoře biokoridorů

Akční plán Guyanské vysočiny k podpoře biokoridorů

 

30 května 2014, Montreal – Aby se zabránilo ztrátě biologické rozmanitost způsobované fragmentací krajiny a úbytkem stanovišť a druhů, dohodli se účastníci třídenního workshopu v Kurupukari v Guyaně, na regionálním akčním plánu týkajícím se biokoridorů (zajišťujících propojení biotopů) a přeshraniční ochrany v ekoregionu Guyanské vysočiny.
Odsouhlasený Regionální akční plán je obzvláště významný s ohledem na skutečnost, že volně žijících živočichové, stejně tak jako přírodní stanoviště, neznají hranice. Dále také z toho důvodu, že problémy v jedné zemi, mohou ovlivňovat i zemi sousední a také proto, že konektivita habitatů se stává stále důležitější, ve světle toho čím více se dozvídáme o dopadech klimatických změn.
„Koridory a konektivita jsou klíčem k zachování biologické rozmanitosti a podpoře pružnosti ekosystémů. Blahopřeji zemím Guyanské vysočiny a partnerským organizacím, které podporují náročný program k dosažení těchto cílů Aichi biologické rozmanitosti prostřednictvím dalšího rozvoje koridorů a přeshraniční ochrany.“ Řekl Braulio Ferreira de Souza Dias, výkonný tajemník Úmluvy o biologické rozmanitosti.
Guyanská vysočina, jeden z nejzachovalejších ekosystémů na světě, je pod stálým tlakem těžebního průmyslu a průmyslového rozvoje. Na „Workshopu zefektivnění podpory dosažení Aichi cílů biologické rozmanitosti“, konaném od 21. do 23. května 2014 v Kurupukari (Guyana), v Mezinárodním centru pro ochranu pralesa a rozvoje Iwokrama, se odborníci, kteří spravují 26 chráněných území a mezinárodní odborníci na biodiverzitu podělili o své zkušenosti a osvědčené postupy týkající se biokoridorů a rozvinuli regionální akční plán s cílem podpořit biokoridory a dosažení Aichi cílů biologické rozmanitosti.
Guyanský ministr přírodních zdrojů a životního prostředí Robert Persaud zdůraznil, že Guyana dělá pokroky směrem k dosažení Aichi Cílů Biodiverzity 11 a 16. Poznamenal, také že „Náš ekonomický blahobyt, prosperita a živobytí našich občanů závisí na funkčním, udržitelném a životaschopném těžebním průmyslu.“
Guyanská vysočina se rozkládá na území: Brazílie, Kolumbie, Francouzská Guyany, Guyany, Surinamu a Venezuely.

Více informací najdete zde (pouze v AJ):

 
 

Share This Page

 
 
 
Akční plán Guyanské vysočiny k podpoře biokoridorů

Akční plán Guyanské vysočiny k podpoře biokoridorů

 

30 května 2014, Montreal – Aby se zabránilo ztrátě biologické rozmanitost způsobované fragmentací krajiny a úbytkem stanovišť a druhů, dohodli se účastníci třídenního workshopu v Kurupukari v Guyaně, na regionálním akčním plánu týkajícím se biokoridorů (zajišťujících propojení biotopů) a přeshraniční ochrany v ekoregionu Guyanské vysočiny.
Odsouhlasený Regionální akční plán je obzvláště významný s ohledem na skutečnost, že volně žijících živočichové, stejně tak jako přírodní stanoviště, neznají hranice. Dále také z toho důvodu, že problémy v jedné zemi, mohou ovlivňovat i zemi sousední a také proto, že konektivita habitatů se stává stále důležitější, ve světle toho čím více se dozvídáme o dopadech klimatických změn.
„Koridory a konektivita jsou klíčem k zachování biologické rozmanitosti a podpoře pružnosti ekosystémů. Blahopřeji zemím Guyanské vysočiny a partnerským organizacím, které podporují náročný program k dosažení těchto cílů Aichi biologické rozmanitosti prostřednictvím dalšího rozvoje koridorů a přeshraniční ochrany.“ Řekl Braulio Ferreira de Souza Dias, výkonný tajemník Úmluvy o biologické rozmanitosti.
Guyanská vysočina, jeden z nejzachovalejších ekosystémů na světě, je pod stálým tlakem těžebního průmyslu a průmyslového rozvoje. Na „Workshopu zefektivnění podpory dosažení Aichi cílů biologické rozmanitosti“, konaném od 21. do 23. května 2014 v Kurupukari (Guyana), v Mezinárodním centru pro ochranu pralesa a rozvoje Iwokrama, se odborníci, kteří spravují 26 chráněných území a mezinárodní odborníci na biodiverzitu podělili o své zkušenosti a osvědčené postupy týkající se biokoridorů a rozvinuli regionální akční plán s cílem podpořit biokoridory a dosažení Aichi cílů biologické rozmanitosti.
Guyanský ministr přírodních zdrojů a životního prostředí Robert Persaud zdůraznil, že Guyana dělá pokroky směrem k dosažení Aichi Cílů Biodiverzity 11 a 16. Poznamenal, také že „Náš ekonomický blahobyt, prosperita a živobytí našich občanů závisí na funkčním, udržitelném a životaschopném těžebním průmyslu.“
Guyanská vysočina se rozkládá na území: Brazílie, Kolumbie, Francouzská Guyany, Guyany, Surinamu a Venezuely.

Více informací najdete zde (pouze v AJ):

 
 

Share This Page