Aktuality

 
  • Světový den výživy

    Světový den výživy

    Světový den výživy (World Food Day – WFD) je dnem akcí proti hladu a byl založen Organizací pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization – FAO) – specializovaná agentura OSN, v roce 1979. Datum 16. října bylo zvoleno jako připomínka výročí založení FAO v roce 1945.

     
  •  
  • Nagoyský protokol dnes vstoupí v platnost

    Nagoyský protokol dnes vstoupí v platnost

    Tato historická smlouva je výsledkem desetiletí jednání, která vyvrcholila na 10. zasedání konference smluvních stran Úmluvy v japonské Nagoji, kde byl dne 29. října 2010 přijat tzv. Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání. Protokol získal svou poslední potřebnou ratifikaci dne 14. července 2014.

     
  •  
  • OSN vydala směrnici k minimalizování rizik invazivních druhů

    OSN vydala směrnici k minimalizování rizik invazivních druhů

    Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) dnes přijala novou směrnici k řešení introdukce invazivních druhů, kterými jsou domácí zvířata, akvarijní a terarijní druhy organismů, živé návnady a živé organismy určené pro přípravu pokrmů.

     
  •  
  • Zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu bylo dnes zahájeno

    Zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu bylo dnes zahájeno

    Sedmé zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (COP -MOP 7) začalo dnes v Alpensia Convention Center (Pyeongchang, Korejská republika). Dnešní zasedání je první ze tří velkých jednání v oblasti biologické rozmanitosti, které se v Pyeongchangu uskuteční.

     
  •  
  • Zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti začíná již v pondělí

    Zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti začíná již v pondělí

    V pondělí 29. září se delegáti z celého světa sejdou na sedmém zasedání konference smluvních stran, které bude sloužit jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (COP MOP 7).

     
  •  
  • Nagojský protokol získal potřebný počet ratifikací pro vstoupení v platnost

    Nagojský protokol získal potřebný počet ratifikací pro vstoupení v platnost

    Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání vstoupí v platnost dne 12. 10. 2014 po ratifikaci 51 smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD).

     
  •  
  • Světový den boje proti suchu a desertifikaci

    Světový den boje proti suchu a desertifikaci

    Světový den boje proti suchu a desertifikaci se 17. června slaví po celém světě. Byl vyhlášen u příležitosti přijetí Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD) 17. června 1994 v Paříži. Světový den boje proti rozšiřování pouští je jedinečnou příležitostí, jak si připomenout, že s desertifikací je možné bojovat.

     
  •  
  • Světový den oceánů

    Světový den oceánů

    Světový den oceánů, navrhla Kanada na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992, aby lidem připomněl význam a životadárnou roli oceánů. Jeho první oslava však proběhla až v roce 2009 po ustanovení rezolucí OSN k oceánům a mořskému právu z roku 2008. Tématem letošního Světového dne oceánů je „Udržitelnost oceánů“.

     
  •  
  • Světový den životního prostředí

    Světový den životního prostředí

    Světový den životního prostředí ustanovilo Valné shromáždění OSN v roce 1973. Datum připomíná zahajovací den Konference OSN o životním prostředí (Stockholm, 1972), na které bylo rozhodnuto o zřízení Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). OSN se věnuje každý rok určitému tématu.

     
  •  
  • Čtyři další ratifikace Nagojského protokolu

    Čtyři další ratifikace Nagojského protokolu

    S ratifikací Dánska, Evropské unie, Namibie a Samoi je celkový počet ratifikací Protokolu k Úmluvě o biologické rozmanitosti (CBD) vyšplhal na 37. I když se Evropská unie stane smluvní stranou protokolu, k jeho schválení je i tak zapotřebí ještě dalších 14 ratifikací (EU se do celkového počtu ratifikací nezapočítává).

     
  •