Montreal, 01.5.2014 – Se čtyřmi novými ratifikacemi za poslední týden získal Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnoceném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání již 66 % ratifikací. K jeho vstupu v platnost je tak potřeba už jen 17 dalších ratifikací. Ratifikace Nagojského protokolu, průkopnické smlouvy v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD), Guyanou, Maďarskem, Keňou a Vietnamem zvyšují celkový počet států, které již tento protokol ratifikovaly na 33.
„Udržovat a zrychlovat toto tempo ratifikací je důležité proto, aby protokol mohl v brzké době vstoupit v platnost, což bude rovněž znamenat i dosažení Aichi cíle 16. Chtěl bych proto vyzvat všechny země, které dosud protokol neratifikovaly, aby podnikly nezbytné kroky potřebné k jeho ratifikaci.“ řekl Výkonný tajemník CBD Braulio Ferreira de Souza Dias. Na ratifikaci Protokolu při nejbližší příležitosti, aby se mezinárodní společenství mohlo přesunout do implementační fáze, rovněž naléhá i generální tajemník OSN Ban Ki-moon.
Guyana se stane prvním Karibským státem; Maďarsko prvním členským státem Evropské unie, a druhým státem střední a východní Evropy; Keňa čtrnáctým africký státem; a Vietnam dvanáctou asijskou zemí, které doposud ratifikovaly Nagojský protokol. Jejich podpora zdůrazňuje globální uznání významu tohoto nástroje pro získání přístupu ke genetickým zdrojům a pro sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání.
Nagojský protokol vstoupí v platnost devadesátý den po dni uložení padesáté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k němu.
Guyana, Maďarsko, Keňa a Vietnam se připojí k Albánii, Beninu, Bhútánu, Botswaně, Burkině Faso, Komorám, Pobřeží slonoviny, Egyptu, Etiopii, Fidži, Gabonu, Guinea Bissau, Hondurasu, Indii, Indonésii, Jordánsku, Laoské lidově demokratické republice, Mauritiu, Mexiku,Federativním státům Mikronésie, Mongolsku, Myanmaru, Norsku, Panamě, Rwandě, Seychelám, Jihoafrické republice, Sýrii a Tádžikistánu, což jsou země, které již Nagojský protokol ratifikovaly nebo k němu přistoupily.
Další informace o tom, jak se stát smluvní stranou protokolu najdete zde.