Každý rok, 22. dubna, se více než miliarda lidí ve 190 zemích účastní oslav Dne Země a s ním spojenými aktivitami. První oslava Dne Země byla zorganizována v roce 1970 (na popud senátora Gaylorda Nelsona) na podporu ekologie a úcty k životu na této planetě, jakožto i ke zvýšení povědomí o rostoucích problémech znečištění ovzduší, vody a půdy. V České republice se Den Země slaví od roku 1990.
Stejně tak jako v minulosti je i Den Země v roce 2014 zaměřen na jedinečné ekologické problémy naší doby. Spolu se světovým trendem stěhování populace z venkova do měst, a také bezútěšnou realitou nastupujících klimatických změn se stává stále více zřejmým, že potřeba vytvoření trvale udržitelného rozvoje měst a obcí je důležitější než kdy jindy. A právě na tento problém se letošní ročník Dne Země zaměřil, prostřednictvím svého celosvětového tématu Green Cities („Zelená města“). Díky chytrým investicím do udržitelných technologií, pokrokové veřejné politice a vzdělané a aktivní veřejnosti, můžeme změnit naše města a zajistit tak jejich udržitelnou budoucnost.