Světový den vody neboli World Water Day (22. 3.) určila v roce 1993 Organizace spojených národů (OSN) na základě návrhu podaného na jednání v Rio de Janeiru v roce 1992. Tímto dnem chtěli poukázat na problémy spojené s vodou a vodním hospodářstvím. Akce je zaměřena na čistotu a ochranu vod a na šetření vodními prostředky. Tato každoroční kampaň si klade za cíl připomenout lidem na celém světě význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů. Každý rok se Světový den vody zaměřuje na specifický aspekt sladkých vod. V roce 2014 je jeho tématem „Voda a energie“.

Cíle Světového dne vody v roce 2014

  • Zvýšit povědomí o propojení mezi vodou a energií.
  • Přispět k politickému dialogu zaměřenému na široký rozsah propojení vody a energie.
  • Prostřednictvím případových studií demonstrovat odpovědným rozhodujícím osobám v energetickém a vodním sektoru skutečnost, že společné postupy a řešení v otázkách vody a energie mohou přispět k dosažení pozitivních ekonomických a sociálních dopadů.
  • Identifikovat oblasti formulace politických nástrojů a rozvoje lidských zdrojů, v nichž může systém Spojených národů, zejména UN-Water a UN-Energy, nabídnout významný příspěvek.
  • Identifikovat klíčové zainteresované strany v systému voda – energie a aktivně je zapojit do dalšího rozvoje propojení vody a energie.
  • Přispět k relevantním diskuzím o vztahu vody a energie v agendě Post-2015.

Pro více informací navštivte oficiální web World Water Day (v AJ).