Dne 17. února 2014 podepsal Jižní Súdán listinu o přistoupení k Úmluvě o biologické rozmanitosti (CBD) a stal se tak její 194. smluvní stranou. Smlouva v Jižním Súdánu vstoupí v platnost dne 18. května 2014.
Braulio Ferreira de Souza Dias, výkonný tajemník CBD, prohlásil: „Jsem potěšen, že Jižní Súdán se připojil k mezinárodnímu společenství v celosvětovém úkolu chránit biologickou rozmanitost, dosažení Aichi cílů biologické rozmanitosti a práci na budování budoucnosti života v harmonii s přírodou, tedy budoucnosti kterou chceme.“ Dias dále dodal, „Těším se na setkání s Jižním Súdánem jakožto smluvní stranou na 12. zasedání Konference smluvních stran, které se bude konat v říjnu 2014 ve městě Pyeongchang – Korejská republika.“ Jižní Súdán se stal nezávislým státem dne 9. července 2011. Tato země má bohatý přirozený kapitál, je obdařena přírodními zdroji, včetně ropy, minerálů a biologických zdrojů a řeka Nil je jeho hlavní přirozenou součástí. Velké úrodné pozemky v zemi produkují mnoho plodin a hospodářských zvířat, a na jeho území rovněž každý rok probíhá jedna z největších známých migrací kopytníků za potravou na světě (Národní park Boma).