chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Čapská palice ©Václav Šrédl