národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery - podmáčené a rašelinné smrčiny při jarní oblevě (horní část NPR) - Ramsarská lokalita Horní Jizera ©Vladimír Vršovský