Dnes byl spuštěn nový web CHM (Clearing-House Mechanism of the Convention on Biological Diversity), tedy informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti. Tyto webové stránky byly vytvořeny díky podpoře MŽP a nad rámec povinností jsou zde zahrnuty i informace týkající se dalších mezinárodních úmluv, které s biodiverzitou více či méně souvisí a jejichž smluvní stranou je i Česká republika.
Doplňování informací na tento nový web ještě stále probíhá, avšak veškeré základní informace zde naleznete již nyní. Původní webové stránky CHM budou ještě několik měsíců dostupné přes položku Archiv v horním menu webu.