Dohoda o spolupráci k ukončení ilegálních odchytů chráněných druhů ptáků v Egyptě a Libyi

Dohoda o spolupráci k ukončení ilegálních odchytů chráněných druhů ptáků v Egyptě a Libyi

 

Na mezinárodní koordinační schůzce byl dohodnut akční plán k řešení problému lovu a odchytu ptáků podél pobřeží Středozemního moře v Egyptě a Libyi

Bonn, 5. 12. 2013 – Egyptská vláda ve spolupráci s Německem, Švýcarskem a dalšími partnery, přijala závazek k posouzení a dalšímu řešení otázky neregulovaného lovu a odchytu ptáků do sítí podél egyptského pobřeží Středozemního moře.
K dohodě došlo na jednodenním setkání v areálu UN (United Nations) v německém Bonnu dne 29. listopadu, kde se k zástupcům z Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS) a jejích příslušných dohod, nevládních organizací a klíčových odborníků připojili vysocí státní úředníci z těchto zemí.

Více informací naleznete zde, nebo zde: 

 

 
 

Share This Page

 
 
 
Dohoda o spolupráci k ukončení ilegálních odchytů chráněných druhů ptáků v Egyptě a Libyi

Dohoda o spolupráci k ukončení ilegálních odchytů chráněných druhů ptáků v Egyptě a Libyi

 

Na mezinárodní koordinační schůzce byl dohodnut akční plán k řešení problému lovu a odchytu ptáků podél pobřeží Středozemního moře v Egyptě a Libyi

Bonn, 5. 12. 2013 – Egyptská vláda ve spolupráci s Německem, Švýcarskem a dalšími partnery, přijala závazek k posouzení a dalšímu řešení otázky neregulovaného lovu a odchytu ptáků do sítí podél egyptského pobřeží Středozemního moře.
K dohodě došlo na jednodenním setkání v areálu UN (United Nations) v německém Bonnu dne 29. listopadu, kde se k zástupcům z Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS) a jejích příslušných dohod, nevládních organizací a klíčových odborníků připojili vysocí státní úředníci z těchto zemí.

Více informací naleznete zde, nebo zde: 

 

 
 

Share This Page