Aktuality

 
 • Akční plán Guyanské vysočiny k podpoře biokoridorů

  Akční plán Guyanské vysočiny k podpoře biokoridorů

  Regionální akční plán týkajícím se biokoridorů a přeshraniční ochrany v ekoregionu Guyanské vysočiny byl dohodnut účastníky třídenního workshopu v Kurupaki v Guyaně. Guyanská vysočina se rozkládá na území: Brazílie, Kolumbie, Francouzská Guyany, Guyany, Surinamu a Venezuely.

   
 •  
 • Mezinárodní den biodiverzity

  Mezinárodní den biodiverzity

  Zítra bude celý svět slavit Mezinárodní den biologické rozmanitosti. 22. květen byl Organizací spojených národů (OSN) vyhlášen Mezinárodním dnem biodiverzity neboli biologické rozmanitosti. Valné shromáždění OSN ho vyhlásilo dne 20. prosince 2000, na památku podepsání textu Mezinárodní úmluvy o biologické rozmanitosti ze dne 22. května 1992 v Nairobi. V letošním roce je jeho tématem tzv. „Ostrovní biodiverzita“.

   
 •  
 • Světový den stěhovavých ptáků

  Světový den stěhovavých ptáků

  Světový den stěhovavých ptáků (World Migratory Bird Day) je každoroční kampaň, která se od roku 2006 koná vždy druhý květnový víkend a zdůrazňuje potřebu ochrany stěhovavých ptáků a jejich habitatů. Klade si za cíl zvýšit povědomí o člověkem způsobených překážkách, které stojí stěhovavým ptákům v jejich cestě a upozornit na množství celosvětově ohrožených migrantů, mezi nimiž je mnoho druhů na pokraji vyhynutí.

   
 •  
 • Čtyři nové ratifikace Nagojského protokolu

  Čtyři nové ratifikace Nagojského protokolu

  Se čtyřmi novými ratifikacemi (Guyana, Maďarsko, Keňa a Vietnam) za poslední týden získal Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnoceném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání již 66 % ratifikací. Nagojský protokol již ratifikovalo celkem 33 států. K jeho vstupu v platnost je tak potřeba už jen 17 dalších ratifikací.

   
 •  
 • Mezinárodní den Země

  Mezinárodní den Země

  První oslava Dne Země byla zorganizována v roce 1970 na podporu ekologie a úcty k životu na této planetě, jakožto i ke zvýšení povědomí o rostoucích problémech znečištění ovzduší, vody a půdy. V České republice se Den Země slaví od roku 1990.

   
 •  
 • Zpráva o pokroku ve směru dosažení Aichi cílů ochrany biologické rozmanitosti

  Zpráva o pokroku ve směru dosažení Aichi cílů ochrany biologické rozmanitosti

  Montreal, 10.4.2014 – V rámci přípravy na významnou mezinárodní konferenci v oblasti biologické rozmanitosti v říjnu 2014, předkládají v současné době smluvní strany Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) své páté národní zprávy, které umožní celkové posouzení pokroku dosaženého při plnění 20 Aichi cílů (dohodnutých na zasedání smluvních stran v roce 2010 jako součást strategického plánu pro biologickou rozmanitost 2011-2020).

   
 •  
 • Mezinárodní den ptactva

  Mezinárodní den ptactva

  Mezinárodní den ptactva se slaví už více než 100 let. Prvního dubna roku 1906 byla totiž podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. A právě na památku podpisu této konvence se již od roku 1906 slaví 1. duben jako „Mezinárodní den ptactva“.

   
 •  
 • Světový den vody

  Světový den vody

  Světový den vody neboli World Water Day (22. 3.) určila v roce 1993 Organizace spojených národů (OSN) na základě návrhu podaného na jednání v Rio de Janeiru v roce 1992. Každý rok se Světový den vody zaměřuje na specifický aspekt sladkých vod. V roce 2014 je jeho tématem „Voda a energie“.

   
 •  
 • Mezinárodní den lesů

  Mezinárodní den lesů

  Byl vyhlášen na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2012 a poprvé se slavil 21. března 2013. Hlavním účelem vyhlášení Mezinárodního dne lesů je oslava a zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů pro udržitelný rozvoj.

   
 •  
 • Jižní Súdán se stal 194. smluvní stranou Úmluvy o biologické rozmanitosti

  Jižní Súdán se stal 194. smluvní stranou Úmluvy o biologické rozmanitosti

  Dne 17. února 2014 podepsal Jižní Súdán listinu o přistoupení k Úmluvě o biologické rozmanitosti (CBD) a stal se tak její 194. smluvní stranou. Smlouva v Jižním Súdánu vstoupí v platnost dne 18. května 2014.

   
 •