Významné dny

 
 • Světový den mokřadů – 2.2.2016

  Světový den mokřadů – 2.2.2016

  Dne 2. února slavíme Světový den mokřadů. Mokřadů v celém světě výrazně ubývá, během dvacátého století jich zmizela polovina. Mají přitom mimořádný ekologický význam – zadržují vodu v krajině, jsou […]

   
 •  
 • Mezinárodní den lesů 2015

   
 •  
 • Mezinárodní den ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 2015

  Mezinárodní den ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 2015

  Den 3. března byl vyhlášen Světovým dnem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. O jeho vyhlášení se rozhodlo na 68. zasedání Valného shromáždění OSN, které proběhlo dne 20. prosince 2013. Datum Světového dne divoké přírody nebylo vybráno náhodně, tohoto dne (v r. 1973) totiž vstoupila v platnost Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).
  Poprvé se oslavy tohoto dne konaly v minulém roce (2014).

   
 •  
 • Světový den mokřadů 2015

  Světový den mokřadů 2015

  Světový den mokřadů je mezinárodní významný den, jehož oslavy připadají každý rok na 2. února. Oslavou tohoto dne si připomínáme datum přijetí Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam (Ramsarská úmluva) dne 2. února 1971 v íránském městě Ramsar na břehu Kaspického moře. Poprvé byl Světový den mokřadů slaven v roce 1997.

   
 •  
 • Světový den výživy

  Světový den výživy

  Světový den výživy (World Food Day – WFD) je dnem akcí proti hladu a byl založen Organizací pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization – FAO) – specializovaná agentura OSN, v roce 1979. Datum 16. října bylo zvoleno jako připomínka výročí založení FAO v roce 1945.

   
 •  
 • Světový den boje proti suchu a desertifikaci

  Světový den boje proti suchu a desertifikaci

  Světový den boje proti suchu a desertifikaci se 17. června slaví po celém světě. Byl vyhlášen u příležitosti přijetí Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD) 17. června 1994 v Paříži. Světový den boje proti rozšiřování pouští je jedinečnou příležitostí, jak si připomenout, že s desertifikací je možné bojovat.

   
 •  
 • Světový den oceánů

  Světový den oceánů

  Světový den oceánů, navrhla Kanada na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992, aby lidem připomněl význam a životadárnou roli oceánů. Jeho první oslava však proběhla až v roce 2009 po ustanovení rezolucí OSN k oceánům a mořskému právu z roku 2008. Tématem letošního Světového dne oceánů je „Udržitelnost oceánů“.

   
 •  
 • Světový den životního prostředí

  Světový den životního prostředí

  Světový den životního prostředí ustanovilo Valné shromáždění OSN v roce 1973. Datum připomíná zahajovací den Konference OSN o životním prostředí (Stockholm, 1972), na které bylo rozhodnuto o zřízení Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). OSN se věnuje každý rok určitému tématu.

   
 •  
 • Mezinárodní den biodiverzity

  Mezinárodní den biodiverzity

  Zítra bude celý svět slavit Mezinárodní den biologické rozmanitosti. 22. květen byl Organizací spojených národů (OSN) vyhlášen Mezinárodním dnem biodiverzity neboli biologické rozmanitosti. Valné shromáždění OSN ho vyhlásilo dne 20. prosince 2000, na památku podepsání textu Mezinárodní úmluvy o biologické rozmanitosti ze dne 22. května 1992 v Nairobi. V letošním roce je jeho tématem tzv. „Ostrovní biodiverzita“.

   
 •  
 • Světový den stěhovavých ptáků

  Světový den stěhovavých ptáků

  Světový den stěhovavých ptáků (World Migratory Bird Day) je každoroční kampaň, která se od roku 2006 koná vždy druhý květnový víkend a zdůrazňuje potřebu ochrany stěhovavých ptáků a jejich habitatů. Klade si za cíl zvýšit povědomí o člověkem způsobených překážkách, které stojí stěhovavým ptákům v jejich cestě a upozornit na množství celosvětově ohrožených migrantů, mezi nimiž je mnoho druhů na pokraji vyhynutí.

   
 •