Významné dny

 
 • Mezinárodní den Země

  Mezinárodní den Země

  První oslava Dne Země byla zorganizována v roce 1970 na podporu ekologie a úcty k životu na této planetě, jakožto i ke zvýšení povědomí o rostoucích problémech znečištění ovzduší, vody a půdy. V České republice se Den Země slaví od roku 1990.

   
 •  
 • Mezinárodní den ptactva

  Mezinárodní den ptactva

  Mezinárodní den ptactva se slaví už více než 100 let. Prvního dubna roku 1906 byla totiž podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. A právě na památku podpisu této konvence se již od roku 1906 slaví 1. duben jako „Mezinárodní den ptactva“.

   
 •  
 • Světový den vody

  Světový den vody

  Světový den vody neboli World Water Day (22. 3.) určila v roce 1993 Organizace spojených národů (OSN) na základě návrhu podaného na jednání v Rio de Janeiru v roce 1992. Každý rok se Světový den vody zaměřuje na specifický aspekt sladkých vod. V roce 2014 je jeho tématem „Voda a energie“.

   
 •  
 • Mezinárodní den lesů

  Mezinárodní den lesů

  Byl vyhlášen na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2012 a poprvé se slavil 21. března 2013. Hlavním účelem vyhlášení Mezinárodního dne lesů je oslava a zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů pro udržitelný rozvoj.

   
 •  
 • Oslava prvního Mezinárodního dne ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

  Oslava prvního Mezinárodního dne ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

  Den 3. března byl vyhlášen Mezinárodním dnem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. O jeho vyhlášení se rozhodlo na 68. zasedání Valného shromáždění OSN, které proběhlo dne 20. prosince 2013. Datum Mezinárodního dne ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebylo vybráno náhodně, tohoto dne (v r. 1973) totiž vstoupila v platnost Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

   
 •