Česká republika je smluvní stranou řady důležitých mnohostranných smluv, které více či méně souvisí s biodiverzitou. K těmto mezinárodním úmluvám týkajícím se biodiverzity patří především: