CITES

CITES

 

Logo úmluvy

cites-upravene

Plné znění úmluvy CITES si můžete stáhnout zde:

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES

CITES je oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Jde o mezinárodní úmluvu, která byla sjednána ve Washingtonu v roce 1973 a v současné době má 180 smluvních stran.  Česká republika k Úmluvě přistoupila 1. 1. 1993 (respektive 28. 5. 1992 jako bývalá ČSFR). Cílem úmluvy CITES je ochrana volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou ohroženy vyhubením zejména z důvodu jejich nadměrného využívání pro komerční účely. Předmětem ochrany CITES je v současné době více než 35 000 druhů zvířat a rostlin. V Evropské unii je Úmluva prováděna jednotným způsobem na základě legislativy Evropského společenství, která u nás začala platit dne 1. 5. 2004 (tedy od data vstupu ČR do EU).

Problematice CITES je věnován dostatečný prostor na webu Ministerstva životního prostředí ČRČeské inspekce životního prostředí a také na webu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Podrobnější informace naleznete na oficiálních stránkách úmluvy CITES.

 
 

Share This Page

 
 
 
CITES

CITES

 

Logo úmluvy

cites-upravene

Plné znění úmluvy CITES si můžete stáhnout zde:

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES

CITES je oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Jde o mezinárodní úmluvu, která byla sjednána ve Washingtonu v roce 1973 a v současné době má 180 smluvních stran.  Česká republika k Úmluvě přistoupila 1. 1. 1993 (respektive 28. 5. 1992 jako bývalá ČSFR). Cílem úmluvy CITES je ochrana volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou ohroženy vyhubením zejména z důvodu jejich nadměrného využívání pro komerční účely. Předmětem ochrany CITES je v současné době více než 35 000 druhů zvířat a rostlin. V Evropské unii je Úmluva prováděna jednotným způsobem na základě legislativy Evropského společenství, která u nás začala platit dne 1. 5. 2004 (tedy od data vstupu ČR do EU).

Problematice CITES je věnován dostatečný prostor na webu Ministerstva životního prostředí ČRČeské inspekce životního prostředí a také na webu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Podrobnější informace naleznete na oficiálních stránkách úmluvy CITES.

 
 

Share This Page