Mezinárodní organizace pro tropické dřevo (ITTO) – smlouva na základě organizace OSN jednoznačně zaměřená na tropické lesy – a sekretariát Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD), obnovili smlouvu o partnerství s cílem posílit ochranu biologické rozmanitosti v tropických lesech a zastavit úbytek nejbohatších pokladů biologických zdrojů planety.
První memorandum o porozumění, bylo podepsané v roce 2010 v rámci Mezinárodního roku biodiverzity a to na dobu pěti let. Po úspěšné realizaci po toto pětileté období podepsali partneři memorandum o porozumění na posílení odhodlání svých organizací k dosažení Aichi cílů biologické rozmanitosti související s lesy znova, na o rok delší období šesti let (od roku 2015 do roku 2020). Podpisový ceremoniál se konal na dvanáctém zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, které se konalo v Pyeongchangu (Korejská republika), v pondělí 13. října 2014.
„ITTO je hrdá na práci prováděnou v rámci této iniciativy ve spolupráci s kolegy s CBD, kterou je ochrana biologické rozmanitosti tropických lesů a spravedlivý a udržitelý management lesního hospodářství, zajišťující zachování jednoho z nejcennějších ekosystémů na Zemi“, prohlásil Emmanuel Ze Meka, výkonný ředitel Mezinárodní organizace pro tropické dřevo.
Braulio Ferreira de Souza Dias, výkonný tajemník Úmluvy o biologické rozmanitosti dodal, že: „Spolupráce ITTO a CBD poskytla konkrétní příklady provádění opatření, která významně přispěla k dosažení strategického plánu pro biologickou rozmanitost 2011-2020. Obnovení naše partnerství bude i nadále přispívat k akcím k udržitelnému využívání, obnově a ochraně biodiverzity tropických lesů.“
Dřívější dohoda, podepsaná v roce 2010, dala vzniknout společné ITTO – CBD iniciativě pro biologickou rozmanitost tropických lesů, a financovala 11 projektů na podporu úsilí o zachování biologické rozmanitosti tropických lesů a zlepšení životních podmínek lidí žijících tropických pralesch a jejich okolí. Nová dohoda rozšiřuje spolupráci mezi těmito dvěma organizacemi do roku 2020.

Mezinárodní organizace pro tropické dřevo (ITTO)
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo (ITTO) je mezivládní organizace podporující zachování a udržitelný management, využívání a obchod se zdroji z tropických lesů. Byla založena v roce 1986 pod záštitou Organizace spojených národů a má své sídlo v japonské Jokohamě. Jeho 69 členy jsou signatáři Mezinárodní dohody o tropickém dřevě (ITTA), což je jediný právně závazný nástroj pro tropické lesy. ITTO podporuje udržitelný management a ochranu lesů a pomáhá tropickým členským státům přizpůsobit tyto právní nástroje místním podmínkám a také napomáhá při jejich implementaci prostřednictvím projektů.