Národním koordinátorem informačního systému byla jmenována Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Kontaktní osobou je Jindřiška Jelínková (jindriska.jelinkova@nature.cz).