Zítra bude celý svět slavit Mezinárodní den biologické rozmanitosti. 22. květen byl Organizací spojených národů (OSN) vyhlášen Mezinárodním dnem biodiverzity neboli biologické rozmanitosti. Vyhlášen byl zejména proto, aby se zvýšilo porozumění a povědomí o problémech souvisejících s biologickou rozmanitostí. Valné shromáždění OSN ho vyhlásilo dne 20. prosince 2000, na památku podepsání textu Mezinárodní úmluvy o biologické rozmanitosti ze dne 22. května 1992 v Nairobi.
Dříve byl tento den slaven 29. prosince, což je datum, kdy Úmluva o biologické rozmanitosti vstoupila v platnost. Tato změna data byla provedena z velké části také proto, že pro mnoho zemí bylo obtížné plánovat a provádět vhodné oslavy k datu 29. prosince, vzhledem k velkému počtu svátků, které na toto období připadají.
V roce 2014 je tématem Mezinárodního dne biologické rozmanitosti tzv. „Ostrovní biodiverzita“. Vybrané téma se rovněž shoduje s tématem Valného shromáždění OSN v tomto roce jímž je „Mezinárodní rok malých rozvíjejících se ostrovních států“. Toto téma bylo navíc zvoleno tak, aby korespondovalo s rozhodnutím XI/15, odst. 1, ve kterém Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti „naléhá na smluvní strany a vyzývá ostatní vlády, finanční instituce a další příslušné organizace k posílení provádění programu práce na ostrovní biodiverzitě“.
Ostrovy a pobřežní oblasti v jejich blízkém okolí představují jedinečné ekosystémy obydlené mnoha rostlinnými a živočišnými druhy. Tyto druhy navíc často bývají endemické, nevyskytují se tedy nikde jinde na Zemi.
Jde o dědictví jedinečné evoluční historie, a tyto ekosystémy jsou tedy našimi nenahraditelnými poklady. Jsou také klíčem k živobytí, hospodářství, blahobytu a kulturní identitě 600 milionů ostrovanů (což je jedna desetina světové populace).

Více informací naleznete zde nebo zde.