OSN vydala směrnici k minimalizování rizik invazivních druhů

OSN vydala směrnici k minimalizování rizik invazivních druhů

 

Úmluva o biologické rozmanitosti dnes přijala novou směrnici k řešení zavlečení invazivních druhů, kterými jsou domácí zvířata, akvarijní a terarijní druhy organismů, živé návnady a živé organismy určené pro přípravu pokrmů.
Směrnice se zabývá důležitou cestu pro introdukci a šíření invazních druhů, která má významný podíl na celosvětové introdukci těchto invazivních druhů. Jedná se o domácí, akvarijní a terarijní druhy živočichů, kteří unikají ze zajetí a dostávají se tak do přírodního prostředí.
„Jde o důležitý krok k tomu, aby bylo možné kontrolovat a zabránit riziku pro biologickou rozmanitost, které představují nepůvodní živočichové a rostliny, stejně jako patogenní organismy a paraziti, jež s živými exempláři, se kterými se obchoduje, úzce souvisí.“ poznamenal Braulio Ferreira de Souza Dias, výkonný tajemník úmluvy o biologické rozmanitosti.
„Bezpečný obchod s živými živočichy a rostlinami a zodpovědné chování chrání jedinečnou biologickou rozmanitost v různých biogeografických oblastech světa a zároveň usnadňuje mezinárodní obchod a rovněž přispívá k celosvětovému trvale udržitelnému rozvoji,“ dodal .
Směrnice, která byla přijata během 12. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP-12), vyplnila mezeru v mezinárodních směrnicích pro prevenci, kontrolu či eradikaci nepůvodních invazivních druhů. Je určena k účelu dovozu nebo přepravy organismů do jiného státu nebo odlišné biogeografické oblasti uvnitř státu, a zahrnuje i obchod uskutečněný prostřednictvím internetu.
Tato směrnice je důležitá pro státy, příslušné organizace, průmysl a spotřebitele (dovozci, chovatelé, velkoobchodníci či maloobchodníci a zákazníci). V případě živých organismů určených k přípravě pokrmů zahrnuje také restaurace a trhy. Stanovuje základní prvky, které mohou státní i jiné orgány využít k rozvoji předpisů, nařízení či stanov.
Navzdory úsilí samotných států nevykazuje trend invaze nepůvodních druhů žádné známky zpomalování. Čtvrtá odborná studie Global Biodiversity Outlook 4, vydaná začátkem tohoto týdne, znovu potvrdila, že nepůvodní invazivní druhy jsou pro biologickou rozmanitost velkou hrozbou a jejich introdukce se nyní v důsledku rostoucího mezinárodního obchodu značně zrychlila.
Tato směrnice přímo podporuje dosažení strategického „Aichi“ cíle CBD číslo 9, který říká, že “ do roku 2020 budou identifikovány nepůvodní invazní druhy a cesty jejich šíření a budou stanoveny priority v této oblasti, prioritní druhy budou pod kontrolou nebo vyhubeny; budou podniknuta opatření ke kontrole cest jejich šíření, aby se zabránilo introdukci nepůvodních invazních druhů a jejich uchycení.

Celý text je možné si stáhnout zde (pouze v AJ):

 
 

Share This Page

 
 
 
OSN vydala směrnici k minimalizování rizik invazivních druhů

OSN vydala směrnici k minimalizování rizik invazivních druhů

 

Úmluva o biologické rozmanitosti dnes přijala novou směrnici k řešení zavlečení invazivních druhů, kterými jsou domácí zvířata, akvarijní a terarijní druhy organismů, živé návnady a živé organismy určené pro přípravu pokrmů.
Směrnice se zabývá důležitou cestu pro introdukci a šíření invazních druhů, která má významný podíl na celosvětové introdukci těchto invazivních druhů. Jedná se o domácí, akvarijní a terarijní druhy živočichů, kteří unikají ze zajetí a dostávají se tak do přírodního prostředí.
„Jde o důležitý krok k tomu, aby bylo možné kontrolovat a zabránit riziku pro biologickou rozmanitost, které představují nepůvodní živočichové a rostliny, stejně jako patogenní organismy a paraziti, jež s živými exempláři, se kterými se obchoduje, úzce souvisí.“ poznamenal Braulio Ferreira de Souza Dias, výkonný tajemník úmluvy o biologické rozmanitosti.
„Bezpečný obchod s živými živočichy a rostlinami a zodpovědné chování chrání jedinečnou biologickou rozmanitost v různých biogeografických oblastech světa a zároveň usnadňuje mezinárodní obchod a rovněž přispívá k celosvětovému trvale udržitelnému rozvoji,“ dodal .
Směrnice, která byla přijata během 12. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP-12), vyplnila mezeru v mezinárodních směrnicích pro prevenci, kontrolu či eradikaci nepůvodních invazivních druhů. Je určena k účelu dovozu nebo přepravy organismů do jiného státu nebo odlišné biogeografické oblasti uvnitř státu, a zahrnuje i obchod uskutečněný prostřednictvím internetu.
Tato směrnice je důležitá pro státy, příslušné organizace, průmysl a spotřebitele (dovozci, chovatelé, velkoobchodníci či maloobchodníci a zákazníci). V případě živých organismů určených k přípravě pokrmů zahrnuje také restaurace a trhy. Stanovuje základní prvky, které mohou státní i jiné orgány využít k rozvoji předpisů, nařízení či stanov.
Navzdory úsilí samotných států nevykazuje trend invaze nepůvodních druhů žádné známky zpomalování. Čtvrtá odborná studie Global Biodiversity Outlook 4, vydaná začátkem tohoto týdne, znovu potvrdila, že nepůvodní invazivní druhy jsou pro biologickou rozmanitost velkou hrozbou a jejich introdukce se nyní v důsledku rostoucího mezinárodního obchodu značně zrychlila.
Tato směrnice přímo podporuje dosažení strategického „Aichi“ cíle CBD číslo 9, který říká, že “ do roku 2020 budou identifikovány nepůvodní invazní druhy a cesty jejich šíření a budou stanoveny priority v této oblasti, prioritní druhy budou pod kontrolou nebo vyhubeny; budou podniknuta opatření ke kontrole cest jejich šíření, aby se zabránilo introdukci nepůvodních invazních druhů a jejich uchycení.

Celý text je možné si stáhnout zde (pouze v AJ):

 
 

Share This Page