Sekretariát CBD vítá výzvu papeže Františka k akci tváří v tvář celosvětovému úbytku biologické rozmanitosti, změně klimatu a zhoršování stavu životního prostředí. Biologická rozmanitost a ekosystémové služby, které poskytuje, jsou  základem života na Zemi, na němž závisí blaho současných a budoucích generací. Biologická rozmanitost hraje významnou úlohu při zmírňování změny klimatu tím, že přispívá k dlouhodobému ukládání uhlíku v biomech. Biologická rozmanitost také podporuje bezpečnost potravin, lidské zdraví a pohodu, a hraje důležitou roli při snižování rizika katastrof. Ochrana ekosystémů a zajištění přístupu k ekosystémovým službám chudým a zranitelným skupinám jsou nezbytnou součástí vymýcení chudoby. Encyklický dopis papeže vysílá jasný signál pro svět – katolíky i ne-katolíky, že
globální akce je kritická. Stojíme na důležité křižovatce pro biologickou rozmanitost a blahobyt lidstva. Zda tyto výzvy v několika příštích letech přijmeme nebo nepřijmeme, bude mít rozhodující vliv pro život na Zemi pro nás všechny. Nyní je proto čas pro globální akci, ať vládami, podnikatelsou sférou, občanskou společností,  původními národy i jednotlivci. Dlužíme to budoucím generacím, abychom zajistili, že biologická rozmanitost jim poskytne stejné výhody, ze kterých čerpáme my. To je opravdu budoucnost kterou  chceme, budoucnost života v harmonii s přírodou.