Ačkoli je Česká republika poměrně malá země, bohatství její přírody je úctyhodné. Velké množství tohoto přírodního dědictví je však, z různých příčin (převážně však v důsledku lidské aktivity), do značné míry ohroženo. K  ochraně druhového bohatství byla na Summitu OSN v Rio de Janeiru v roce 1992 přijata Úmluva o ochraně biologické rozmanitosti, která předpokládá, že všechny smluvní strany (tedy i ČR) vytvoří své národní strategie, jak proti úbytku biodiverzity bojovat. Strategii ochrany biologické rozmanitosti ČR přijala vláda 25. května 2005.
Na těchto stránkách naleznete veškeré relevantní dokumenty (včetně samotné Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR) týkající se strategie ochrany biodiverzity, logicky uspořádané pod jednotlivými sekcemi: