Vláda České republiky schválila dne 9. března 2016 svým usnesením Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016-2025 (Strategie). Jde o dokument, který má být podle článku 6 Úmluvy o biologické rozmanitosti (Úmluva, Rio de Janeiro, 1992) hlavním strategickým materiálem ochrany biologické rozmanitosti každé smluvní strany Úmluvy. Úmluva je celosvětově hodnocena jako klíčový dokument v ochraně biologické rozmanitosti na všech třech úrovních (genová, druhová a ekosystémová).

Strategii v české verzi je možné si stáhnout ve formátu  MS Word v sekci Downloads nebo ve formátu .pdf na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zde.