Světový den boje proti suchu a desertifikaci se od 17. června 1995 slaví po celém světě. Byl vyhlášen u příležitosti přijetí Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD) 17. června 1994 v Paříži. Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe, vznikla z podnětu konference OSN o životním prostředí v Rio de Janeiro v roce 1992 a vstoupila v platnost v 12. prosince 1996.desertifikace
Hlavním cílem světového dne boje proti desertifikaci je zvýšení povědomí veřejnosti o mezinárodní spolupráci týkající se boje proti desertifikaci a důsledkům sucha. Světový den boje proti rozšiřování pouští je jedinečnou příležitostí, jak si připomenout, že s desertifikací je možné bojovat.

Více informací naleznete zde (pouze v AJ).