Dne 2. února slavíme Světový den mokřadů.

Mokřadů v celém světě výrazně ubývá, během dvacátého století jich zmizela polovina. Mají přitom mimořádný ekologický význam – zadržují vodu v krajině, jsou domovem pro mnoho vzácných druhů živočichů a rostlin, příznivě ovlivňují podnebí. Tento den připomíná, proč je důležité mokřady chránit a pečovat o ně.

Více informací naleznete v informaci Ramsarské úmluvy ke Světovému dni mokřadů