Světový den stěhovavých ptáků (World Migratory Bird Day) je každoroční kampaň, která se od roku 2006 koná vždy druhý květnový víkend a zdůrazňuje potřebu ochrany stěhovavých ptáků a jejich habitatů. Klade si za cíl zvýšit povědomí o člověkem způsobených překážkách, které stojí stěhovavým ptákům v jejich cestě a upozornit na množství celosvětově ohrožených migrantů, mezi nimiž je mnoho druhů na pokraji vyhynutí.
Tažní ptáci během svých migrací zavítají téměř do všech koutů a téměř každého prostředí světa. Stejně tak jako migrace ptáků je i Světový den stěhovavých ptáků globální událostí, jejímž cílem je dát dohromady organizace, vlády a specialisty, k zajištění ochrany stěhovavých ptáků, tedy jejich zachování pro budoucí generace.
Tématem letošního Světového dne stěhovavých ptáků je: Proč na ptácích záleží? – Přínosy ptáků pro člověka a přírodu. Světový den stěhovavých ptáků 2014 se snaží z mnoha různých úhlů pohledu vysvětlit, jakou roli hrají ptáci na Zemi a v jednotlivých ekosystémech a proč jsou tedy pro Zemi, ekosystémy a tím pádem i pro člověka důležití.
Některé druhy ptáků poskytují praktické řešení problémů se kterými se lidé potýkají, jako je například hubení hmyzu a hlodavců. Jiní rozptylují semena rostlin a pomáhají tak rozšířit vegetaci do narušených oblastí či fungují jako opylovači. V neposlední řadě jsou ptáci rovněž inspirací pro umění (malířství, hudbu, poezii atd.).

aewa_poster2014_en1            wmbd_logo_rgb2