Světový den výživy (World Food Day – WFD) je dnem akcí proti hladu a byl založen Organizací pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization – FAO) – specializovaná agentura OSN, v roce 1979. Datum 16. října bylo zvoleno jako připomínka výročí založení FAO v roce 1945. Každý rok FAO vybere nové všeobecné téma pro Světový den výživy. Letošní rok je zaměřen na rodinné farmaření s mottem „Feeding the world, caring for the earth”.
Cílem je upozornit na význam rodinných farem. Podle OSN přispívají lokální zemědělci k odstranění hladu a chudoby, zajištění bezpečnosti potravin a výživy, ochraně životního prostředí a dosažení trvale udržitelného rozvoje. Cílem je podpořit místní farmáře, kteří produkují kvalitní a čerstvé potraviny.

Více informací najdete zde.