Světový den životního prostředí ustanovilo Valné shromáždění OSN v roce 1973. Datum připomíná zahajovací den Konference OSN o životním prostředí (Stockholm, 1972), na které bylo rozhodnuto o zřízení Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).
OSN se věnuje každý rok určitému tématu. Tento rok byl OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok malých ostrovních rozvojových států a Světový den životního prostředí se proto zaměří právě i na téma ostrovních států, v kontextu klimatických změn. Hlavním cílem je vyslat impulz směrem ke Třetí mezinárodní konferenci o ostrovních rozvojových státech, která se uskuteční v září, a zdůraznit ochranu a pomoc těmto státům, které čelí stále větším hrozbám v důsledku klimatických změn.