Den 3. března byl vyhlášen Mezinárodním dnem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. O jeho vyhlášení se rozhodlo na 68. zasedání Valného shromáždění OSN, které proběhlo dne 20. prosince 2013. Datum Mezinárodního dne ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebylo vybráno náhodně, tohoto dne (v r. 1973) totiž vstoupila v platnost Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Tento den nabízí ideální příležitost k:

  • Oslavě množství krásných a rozmanitých forem volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
  • Vyzdvihnutí významu ochrany přírody pro lidstvo.
  • Zvýšení povědomí o naléhavé potřebě zintenzivnit boj proti tzv. „wildlife crime“ (trestné činnosti páchané na volně žijících živočiších a planě rostoucích rostlinách), který má široké ekonomické, environmentální a sociální dopady.

Více informací naleznete zde.