přednášky RNDr. Jana Plesníka, CSc.

Výuka 1 Úvod, vývoj ochrany přírody a pojmy 

Výuka 2 Biologická rozmanitost

Výuka 2b Biologická rozmanitost

Výuka 3 Genetická diverzita

Výuka 4 Taxonomická a funkční diverzita

Výuka 5 Ekosystémová diverzita

Výuka 6 Druhová ochrana

Výuka 7 Ohrožené druhy

Výuka 8 Záchranné programy

Výuka 9 Ohrožující činitelé I změny prostředí

Výuka 10 Ohrožující činitelé II IAS, využívání, nemoci a katastrofy

Výuka 11 BD a změna podnebí

Výuka 12 Ekosystémové služby