Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti (dále jen „Protokol“) byl přijat v Montrealu dne 29. ledna 2000. Česká republika byla po jeho podpisu jedním z prvních států, které  jej  ratifikovaly  (8. října 2001).  Protokol vstoupil  v platnost 11. září 2003 (č. 89/2005 Sb.  m. s.). V současné době má Cartagenský protokol celkem 167 členských států, včetně Evropské společenství.  Některé světové velmoci v oblasti nakládání s geneticky modifikovanými organismy (dále jen „GMO“), např. Spojené státy americké, Kanada, Argentina a Rusko, však Protokol dosud neratifikovaly.

Cílem Protokolu je zajistit ochranu a bezpečnost při zacházení, využívání a přenosu živých modifikovaných organismů, které jsou výsledkem moderních biotechnologií, a které mohou mít nepříznivý vliv na zachovávání biologické rozmanitosti a zdraví člověka. Protokol je zaměřen především na převoz GMO přes hranice států a má ochraňovat zejména státy, kterým dosud chybí vlastní vnitrostátní právní předpisy v oblasti GMO.