Strategický plán CBD pro ochranu biodivertizy 2011 – 2020

Na desátém zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD), konaném od 18. do 29. října 2010 v Nagoji, prefektura Aichi, Japonsko, přijala CBD v rozhodnutí X/2 revidovaný a aktualizovaný Strategický plán pro biologickou rozmanitost, včetně Aichi cílů ochrany biologické rozmanitosti pro období 2011-2020. Tento nový plán je zastřešujícím rámcem pro biologickou rozmanitost, a to nejen pro úmluvy související s biologickou rozmanitostí, ale pro celou Organizaci spojených národů.

Desáté zasedání konference smluvních stran rozhodlo přeložit tento rozsáhlý mezinárodní rámec do národních strategií a akčních plánů během dvou let. Navíc v rozhodnutí X/10 konference rozhodla, že páté národní zprávy, odevzdávané do 31. března 2014, by se měly zaměřit na provádění strategického plánu 2011-2020 a pokroku dosaženého k naplňování cílů Aichi pro biologickou rozmanitost.

Mezinárodní kontext strategického rámce CBD je dán rovněž Konferencí OSN o udržitelném rozvoji konané v červnu 2012 v Rio de Janeiru (Rio+20), kde je ochrana a integrovaná správa ekosystémů uznána jako jeden ze základních nástrojů dosažení cílů udržitelného rozvoje.