Sedmé zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (COP -MOP 7) začalo dnes v Alpensia Convention Center (Pyeongchang, Korejská republika). Zahájení zasedání se zúčastnili delegáti, včetně zástupců vlád, občanské společnosti a průmyslu. Dnešní zasedání je první ze tří velkých jednání v oblasti biologické rozmanitosti, které se v Pyeongchangu uskuteční.
Na zasedání by měla být přijata další rozhodnutí, která přispějí k zajištění bezpečného zacházení, využívání a přenosu živých modifikovaných organismů (GMO), které jsou výsledkem moderních biotechnologií, a které mohou mít nepříznivý vliv na zachovávání biologické rozmanitosti a zdraví člověka. Toto zasedání by mělo také napomoci při implementaci Cartagenského protokolu prostřednictvím Strategického plánu Cartagenského protokolu (2011-2020). Účastníci budou, mimo jiné, diskutovat o otázkách týkajících se finančních mechanismů a zdrojů pro implementaci Cartagenského protokolu a Dodatkového protokolu o odpovědnosti a odškodnění, hodnocení rizik a řízení rizik, socio-ekonomických úvahách o živých modifikovaných organismech a také o posouzení a přezkumu účinnosti Cartagenského protokolu. Strany rovněž svolají zvláštní zasedání k implementaci Cartagenského protokolu (integraci biologické bezpečnosti do příslušných národních rozvojových plánů a dalších relevantních národních politik a programů).
Shri Ashok Lavasa, indický vládní tajemník ministerstva životního prostředí a lesů, nastínil pokrok dosažený při posledním zasedání smluvních stran a při implementaci Cartagenského protokolu v průběhu posledních dvou let. Poznamenal také, že „Indie je odhodlána podporovat všechny nové iniciativy týkající se prosazování cílů Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti a implementaci strategického plánu přijaté Korejskou republikou v průběhu jejího předsednictví.“
Zasedání zahájil ministr obchodu, průmyslu a energetiky Korejské republiky, Sa-jick Yoon, takto: “ Jako prezident COP-MOP 7, jsem si jist, že příštích pět dnů poskytne příležitost pro učinění pokroku k zajištění bezpečného přeshraničního pohybu živých modifikovaných organismů (GMO) ve směru zmírnění narušení trhu a zároveň zajištění biologické bezpečnosti u smluvních stran.“
Braulio Ferreira de Souza Dias,výkonný tajemník Úmluvy o biologické rozmanitosti poté vyzdvihl hlavní otázky, které mají být projednány stranami v průběhu COP-MOP 7.